Сьогодні уряд України обрало чіткий курс на подолання корупції. Вирішити цю проблему неможливо без спрощення процедур отримання дозволів, зменшення державного регулювання в галузі і введення стандартів міжнародного рівня.

Питання про перегляд існуючої нормативно-правової бази у сфері будівництва гостро постало перед державою з моменту здобуття Україною незалежності. За період з 1995 по 2006 рік був розроблений і затверджений ряд основних документів будівництва зокрема, державні будівельні норми, стандарти, нормативно-правові акти, які вводили умовно сучасні принципи будівництва.

Однак цього недостатньо і проблем залишається чимало: відсутність чіткого і довгострокового планування будівництва інфраструктури, завищені витрати бюджетних коштів, відхилення від графіків будівництва об'єктів іноді вимірюється роками. Надмірна регуляція з боку держави породжує корупцію. Все це погано відбивається на будівельній сфері і в цілому негативно впливає на економіку держави.

Одним із шляхів вирішення даної проблеми є впровадження в Україні типових форм контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC) і приведення чинної нормативної бази у сфері будівництва у відповідність з міжнародними нормами. Ця робота вже ведеться в країні кілька років, але зараз саме час діяти більш рішуче, від цього залежить зниження рівня корупції та привабливість України для потенційних інвесторів.

Форми контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC) об'єднують досвід управління проектами будівництва і застосовуються в більш ніж 75 країнах світу. Застосування згаданих форм в Україні дозволить зменшити рівень корупції, через спрощення управління фінансами будівництва, і підвищать інвестиційну привабливість країни.

Головна перевага контракту FIDIC - це універсальність і завершеність. Не треба вигадувати чітку модель взаємодії підрядника і замовника, якщо вона вже розроблена і перевірена роками в десятках країн світу. Контракт FIDIC розумно розподіляє відповідальність і ризики сторін.

Застосування форм контрактів FIDIC в значній мірі зменшить бюрократичний тиск в сфері будівництва, дозволить ефективно управляти проектом за рахунок скорочення процедур розроблення проектної документації та внесення змін до неї, забезпечить ефективне використання коштів, стимулюватиме підрядні організації виконувати роботи у встановлені терміни, і так далі. Саме це необхідно для успішного викорінення корупції в будівельній галузі України.

Сьогодні впровадження міжнародних норм будівництва гальмується через специфіки вітчизняного законодавства, а також небажання українських підрядчиків відмовлятися від уже звичних договорів підряду. Однак, якщо ми хочемо рухатися в бік Європи, запрошувати іноземних інвесторів, то ми повинні грати за міжнародними правилами. Контракти FIDIC можуть бути хорошим стартом, оскільки вони на сьогодні максимально чітко регулюють відносини сторін при будівництві об'єктів.